Home

Marijke Roelofsen is werkzaam als trainer voor tolken, bemiddelaars en overige professionals aan wie neutraal communiceren meerwaarde biedt. De aangeboden trainingen en coachingswerkzaamheden zijn gericht op het werken en communiceren vanuit neutraliteit. Het doel is altijd bewustwording van vooroordelen en het opmerken van daaruitvolgende reactiepatronen.

Marijke Roelofsen coördineert tevens Eigen-Krachtconferenties. Hiermee worden familienetwerken bij elkaar gebracht en gestimuleerd om gezamenlijk een oplossing te bedenken voor het probleem.